Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P5200) Upgrade 7.1.2 lineage & gapps & Other Files

ROM Fix & Convert
Download Rom lineage-14.1 & open gapps Android 7.1.2 Samsung Galaxy Tab3 10.1" GT-P5200
Download Rom lineage-14.1 & open gapps Android 7.1.2 Samsung Galaxy Tab3 10.1″ GT-P5200

Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P5200) Upgrade Android 7.1.2 lineage-14.1 & open gapps tested working 100%. How to Upgrade to Android Nougat 7.1.2 For Samsung Galaxy Tab 3 (GT-P5200) Hướng dẫn nâng cấp phần mềm lên Android7.1.2 để xem youtube và các ứng dụng khác bị giới hạn bởi phiên bản thấp.

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

lineage-14.1-20210426-UNOFFICIAL-santos103g.zip (356M)
open_gapps-x86-7.1-pico-20220215.zip | google play | (119M)
twrp-3.0.2-0-santos103g.tar | TWRP P5200 | (8MB)
P5200XXUBNK1-STOCK-RECOVERY.rar (11MB)


STOCK ROM
P5200XXUBNK1-P5200OLBBNJ1-XXV-FULL-4.4.2.rar (1,1G)

DUMP
GT-P5200_EFS_ODIN.rar (32KB)
GT-P5200_Adb_Jtag.7z (209MB)

Root+TWRP
GT-P5200-cf-auto-root+twrp (36M)

Tagged

Leave a Reply