Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P52xx) Upgrade 7.1.2 lineage & gapps & Other Files

ROM Fix & Convert
Download Rom lineage-14.1 & open gapps Android 7.1.2 Samsung Galaxy Tab3 10.1" GT-P5200
Download Rom lineage-14.1 & open gapps Android 7.1.2 Samsung Galaxy Tab3 10.1″ GT-P5200

Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P5200 / GT-P5210 / GT-P5220) Upgrade Android 7.1.2 lineage-14.1 & open gapps tested working 100%. How to Upgrade to Android Nougat 7.1.2 For Samsung Galaxy Tab 3 (GT-P5200) Hướng dẫn nâng cấp phần mềm lên Android7.1.2 để xem youtube và các ứng dụng khác bị giới hạn bởi phiên bản thấp.

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

P5200 (7.1.2)
lineage-14.1-20210426-UNOFFICIAL-santos103g.zip (356M)

open_gapps-x86-7.1-pico-20220215.zip | google play | (119M)
twrp-3.0.2-0-santos103g.tar | TWRP P5200 | (8MB)
P5200XXUBNK1-STOCK-RECOVERY.rar (11MB)

STOCK ROM
P5200XXUBNK1-P5200OLBBNJ1-XXV-FULL-4.4.2.rar (1,1G)

DUMP
GT-P5200_EFS_ODIN.rar (32KB)
GT-P5200_Adb_Jtag.7z (209MB)

Root+TWRP
CF-Auto-Root-santos103g-santos103gxx-gtp5200.tar.7z (19MB)
twrp-2.8.6.0-p5200-v2.tar.md5 (11MB)


P5210 (7.1.2)
lineage-14.1-20210426-UNOFFICIAL-santos10wifi.zip (341M)
open_gapps-x86-7.1-pico-20220215.zip (119M)
twrp-3.0.2-0-santos10wifi.tar.md5 or twrp2.8.7.1.tar 

P5220 (7.1.2)
lineage-14.1-20210426-UNOFFICIAL-santos10lte.zip (356M)
open_gapps-x86-7.1-pico-20220215.zip (119M)
twrp-p5210-3.0.2-0-santos10lte.tar.md5 (8MB)

Tagged

Leave a Reply