Rom Quốc Tế Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files

XIAOMI
Rom Quoc Te Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files
Rom Quoc Te Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files

Rom Quốc Tế Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files. Up ROM Global Mi Play (lotus) và Unlock Bootloader ngay không cần chờ. Rom hoạt động ổn định, đầy đủ ngôn ngữ và chplay. Rom chạy qua fastboot hoặc MTK Unbrick máy bị mất boot, không lên được logo

Video Unlock & Flash Rom

ROM & TOOL (Tested)
lotus-global-images-V11.0.10.0.OFIMIXM-20210108.0000.00-8.1-global-4abc0cf1e1.tgz (2,0G)
MiFlash20180528.rar | Mi Flash Tool | (42MB)


Global (Fastboot Stable)
lotus-global-images-V11.0.10.0.OFIMIXM-20210108.0000.00-8.1-global-4abc0cf1e1.tgz (2,0G)
lotus-global-images-V11.0.6.0.OFIMIXM-20200610.0000.00-8.1-global-a7011abc00.tgz (2,0G)
lotus-global-images-V11.0.1.0.OFIMIXM-20191024.0000.00-8.1-global-069f5abcbe.tgz (2,3G)
lotus-global-images-V10.3.3.0.OFIMIXM-20190823.0000.00-8.1-global-72034384a1.tgz (2,2G)
lotus-global-images-V10.2.3.0.OFIMIXM-20190401.0000.00-8.1-global-83bd539103.tgz (2,0G)

Russian (Fastboot Stable)
lotus-ru-global-images-V11.0.11.0.OFIRUXM-20210114.0000.00-8.1-global-30df7cb1d2.tgz (2,0G)
lotus-ru-global-images-V10.2.3.0.OFIRUXM-20190401.0000.00-8.1-global-fdcc492ac7.tgz (2,0G)

China (Fastboot Stable)
lotus-images-V11.0.8.0.OFICNXM-20201120.0000.00-8.1-cn-800a08faa8.tgz (2,4G)
lotus-images-V11.0.2.0.OFICNXM-20191024.0000.00-8.1-cn-7a9fabc5f1.tgz (2,4G)
lotus-images-V10.3.4.0.OFICNXM-20190809.0000.00-8.1-cn-fb28a9f34f.tgz (2,1G)
lotus-images-V10.1.3.0.OFICNFI-20181218.0000.00-8.1-cn-a4701eb1eb.tgz (2,4G)

Tagged

Leave a Reply