Samsung Galaxy Tab-E (SM-T561Y) UP Android 7.1.2 ROM & gapps

SAMSUNG
DOWNLOAD ROM & gapps Android 7.1.2 Nougat Samsung Galaxy Tab E SM-T561Y
DOWNLOAD ROM & gapps Android 7.1.2 Nougat Samsung Galaxy Tab E SM-T561Y

Samsung Galaxy Tab E (SM-T561Y) UP Android 7.1.2 ROM & gapps DOWNLOAD. How To Update Android7.1.2 Nougat For Samsung Galaxy TabE SM-T561Y hướng dẫn nâng cấp phần mềm lên phiên bản Android 7.1.2 Nougat để xem được youtube và các ứng dụng khác mà không bị giới hạn bởi phiên bản thấp

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

T561_Viper_V5.1.zip (352M) | fixbattery.zip (37MB)
open_gapps-arm-7.1-pico-20211008.zip (133M)
twrp_2.8.7.0_sm-t561.tar | TWRP | (10MB)
T561YXXU0AQA1-STOCK-RECOVERY.rar (7MB)STOCK ROM
T561YXXU0AQA1-T561YOLB0AQA2-XXV-FULL-4.4.2.rar (558M)

Tagged

Leave a Reply