Vivo Y85A PD1730 Converted Global Rom Google Play & Official Firmware

VIVO
Up Rom Quốc Tế Vivo Y85A PD1730 Global Firmware Multilanguage Google Play
Up Rom Tiếng Việt Vivo Y85A PD1730 Global Firmware Multilanguage Google Play

Vivo Y85A PD1730 Converted Global Rom Full Language & Google Play Android 8.1. Official Firmware Vivo Y85A PD1730 máy xách tay china mặc dù rom gốc có tiếng Việt nhưng không có CHPlay, phông chữ xấu và nhiều app Tàu. Sau khi up rom chuyển sang Quốc Tế, máy đầy đủ ngôn ngữ và google play, không còn app rác, Font chữ đẹp, factory reset vô tư

Video Converted Global

Link Global (Sell / Paid)
Vivo-Y85A-PD1730-A-CONVERTED-GLOBAL-8.1.rar (2,4G)Official Firmware (Rom Gốc)

ROM Unbrick Vivo Y85A PD1730 BRICKER 9008 or BOOT LOOP LOGO. How To Unbrick Qualcomm 9008 Vivo Y85A PD1730_A Hướng dẫn cứu máy bị mất boot hoặc treo logo bằng qfil tool

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

ROM QFIL (split)
PD1730-A-5.13.11-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-Fix-Flash-msm8953-split.rar (4,9G)
PD1730-A-1.11.15-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar ok tested (4,4G)
PD1730-A-1.11.3-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (4,3G)
PD1730-A-1.8.3-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,9G)
QPST-2.7.422-(QFIL-1.0.0.2).rar | Tool Flash ok | (25MB)

ROM Fastboot (no split)
PD1730-A-1.7.1-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953.rar (3,2G)

QCN
Vivo-Y85A-PD1730-869868032325497-89.QCN (1,1MB)
Vivo-Y85A-PD1730-869869038055438-20.QCN (1,1MB)

Tagged

Leave a Reply