Up Rom Tiếng Việt Vivo Y37 (Rom Global) – Convert PD1503 to PD1503F

VIVO
Hướng Dẫn Up Rom Tiếng Việt Vivo Y37 PD1503 to PD1503F
Hướng Dẫn Up Rom Tiếng Việt Vivo Y37 PD1503 to PD1503F – ROM Tiếng Việt PD1503

Up Rom Tiếng Việt Vivo Y37 (Rom Global) – Convert PD1503 to PD1503F. Vivo Y37 PD1503 Máy thị trường china không có tiếng Việt và chplay, và nhiều app Tàu khó sử dụng. Để dùng được như Rom quốc tế, đa ngôn ngữ, có tiếng Việt và google play store thì có thể convert sang PD1503F

Link DOWNLOAD  

PD1503F_EX_A_2.5.24_5.0.2_Global_MiFlash.rar (contact)

Để nạp tiếng Việt xin vui lòng liên hệ hoặc zalo: 09066.33306

Video Hướng Dẫn:

 

Xem Thêm:

ROM 9008 & Fastboot:
PD1503F_EX_A_2.5.24_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8×16.0_msm8939+split.rar (2,9G)
PD1503F_EX_A_2.5.11_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8×16.0_msm8939+split.rar (2,8G)

ROM OTA:
PD1503F_EX_A_2.6.0-update-full.zip (1,5G)
PD1503F_EX_A_2.5.24-update-full.zip (1,5G)
PD1503F_EX_A_2.3.21-update-full.zip (1,3G)

FILE QCN:
Y37-PD1503-PD1503F.QCN (4 Files)

Leave a Reply