Chia Sẽ ROM tiếng Việt Fix Lỗi Samsung P607T

ROM Fix & Convert

Chia Sẽ ROM tiếng Việt P607T Samsung Galaxy Note 10.1 LTE 2014 Edition. ROM tiếng Việt Fix lỗi P607T Việt hóa build tar Flash qua Odin. File tiếng Việt SM-P607T không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

P607TUVUANK2-VH-ACV444-Wipe.7z (1,1G)
Odin Tool Up ROM: Download 
Driver Samsung: Download 

Video Hướng Dẫn:

 

Leave a Reply