Stock ROM (SM-N920W8) Full Firmware All File Fix Samsung Note5

COMBINATION FULL ROM SAMSUNG ROM Fix & Convert Security & Other File
Stock ROM SM-N920W8 Full Firmware All File Fix Samsung Galaxy Note5 Canada
Stock ROM SM-N920W8 Full Firmware All File Fix Samsung Galaxy Note5 Canada

Stock ROM (SM-N920W8) Full Firmware & All File Fix Samsung Galaxy NOTE 5 Canada. Share File DUMP + CERT + EFS + NVdata + ROM Fix + ROOT + TWRP + COMBINATION…. Bypass FRP, Repair imei baseband network, Unbrick dead boot, Fix bootloop, treo logo

STOCK ROM Full File

U6 BiT6
N920W8VLU6CVG1-N920W8OYA6CVG1-XAC-FULL-7.0.rar (1,9G)

N920W8VLS6CRH1-N920W8OYA6CRH1-TLS-FULL-7.0.rar (1,9G)

U5 BiT5
N920W8VLU5CRF1-N920W8OYA5CRF1-BMC-HOME-7.0.rar (1,5G)
N920W8VLS5CRD2-N920W8OYA5CRD2-RWC-FULL-7.0.rar (1,8G)
U4 BiT4

N920W8VLU4CQC9-N920W8OYA4CQC9-RWC-HOME-7.0.rar (1,5G)
N920W8VLU4BPK4-N920W8OYA4BPK4-VTR-HOME-6.0.1.rar (1,5G)
U2 BiT2

N920W8VLU2AOK5-N920W8OYA2AOK5-FMC-HOME-5.1.1.rar (1,3G)
U1 BiT1

N920W8VLU1AOI1-N920W8OYA1AOI1-XAC-FULL-5.1.1.rar (1,3G)

COMBINATION
COMBINATION_FA51_N920W8VLU5ARA1.rar | U5 | (535M)
COMBINATION_FA51_N920W8VLU4API1.rar | U4 | (535M)
COMBINATION_FA51_N920W8VLU2AOK1.rar | U2 | (535M)

CERT+EFS+NVdata
EFS-SM-N920W8-N920W8VLS4CQK1-353120070348205-RF8G72494SX-31-1-2018-23-38-56.tar (7M)
EFS-SM-N920W8-N920W8VLS5CRC1-353120072301848-RF8H726NC7X-1-4-2018-21-37-36.tar (7M)
SM-N920W8-10-12-2019-12-48-37-353120071944820-RF8H301XSAW-nv-data.rar (506KB)
SM-N920W8-353120070348205-31-1-2018-23-39-49.cert (2KB)
SM-N920W8-353120072301848-1-4-2018-21-37-18.cert (2KB)

DUMP
SM-N920W8-DUMP-EFS-FLASH-BY-ODIN.rar (1MB)

ROM Fix
[NEW_STAR_NOUGAT]_QC9_FOR_N920W8_7.0.zip (1,1G)
N920W8VLU2AOK5_DEODEXED_ANDROID_5.1.1.zip (938M)

ROOT+TWRP
SM-N920W8-ALL-CF-Auto-Root-TWRP (98,89MB)Hướng Dẫn và chia sẽ ROM Full tiếng Việt SM-N920W8 mới nhất. ROM tiếng Việt Full Samsung Galaxy Note5 N920W8 được build thành File tar và Flash trực tiếp qua odin. ROM Full tiếng Việt và Fix Full lỗi N920W8 new version

Video Hướng Dẫn:

Thông tin ROM:
Rom không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị
Sóng 4G ổ định, Full chắc năng
Sau khi chạy xong, Wipe lại cái cho sạch máy nhé

Link DOWNLOAD  

N920W8VLS5CRC1-FULL-TIENG-VIET-7.0-ACV.rar (1,5G)
Odin Tool : DOWNLOAD | Driver : DOWNLOAD 

Tagged

Leave a Reply