FULL ROM J260T1 Repair Firmware Samsung Galaxy J2 Core J260T1

FULL ROM SAMSUNG
ROM J260T1, FIRMWARE J260T1, COMBINATION J260T1
ROM J260T1, FIRMWARE J260T1, COMBINATION J260T1

FULL ROM J260T1 Repair Firmware Samsung Galaxy J2 Core Metro PCS (SM-J260T1) Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy J2 Core Metro PCS SM-J260T1. Official Firmware J260T1 Full File Repair Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U8 (BiT 8)
J260T1UVS8AUA1-J260T1TMK8AUA1-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U7 (BiT 7)
J260T1UVS7ATJ1-J260T1TMK7ATJ1-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U6 (BiT 6)
J260T1UVS6ATG2-J260T1TMK6ATG2-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U5 (BiT 5)
J260T1UVS5ATD1-J260T1TMK5ATD1-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U4 (BiT 4)
J260T1UVS4ATA1-J260T1TMK4ATA1-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U3 (BiT 3)
J260T1UVS3ASG1-J260T1TMK3ASG1-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U2 (BiT 2)
J260T1UVS2ASD4-J260T1TMK2ASD4-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

U1 (BiT 1)
J260T1UVU1ASA3-J260T1TMK1ASA3-TMK-FULL-8.1.rar (1,9G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply