New ROM COMBINATION J260T1 và bypass FRP Samsung J2 Core J260T1

COMBINATION
ROM J260T1, FIRMWARE J260T1, COMBINATION J260T1
ROM J260T1, FIRMWARE J260T1, COMBINATION J260T1

New ROM COMBINATION J260T1 và bypass FRP Samsung Galaxy J2 Core Metro PCS (SM-J260T1). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy J2 Core Metro PCS SM-J260T1. ROM COMBINATION Samsung J260T1 Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU7ATJ1.rar | U7 | (529M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU6ATG1.rar | U6 | (529M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU5ATE2.rar | U5 | (529M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU4ATA1.rar | U4 | (529M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU3ASH1.rar | U3 | (529M)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU3ASG1.rar | U3 | (529M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU2ASD1.rar | U2 | (529M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU1ASA2.rar | U1 | (529M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply