How Remove FRP J610F U5 – Bypass Google Account SM-J610F BiT5

Giải Pháp & Solution
Remove FRP J610F U5
Remove FRP J610F U5

How to remove FRP J610F U5 With COMBINATION File, Hướng dẫn xóa tài khoản google J610F BiT5 bằng File COMBINATION, bypass google account SM-J610F BiT 5 Binary 5 Android 9.0

Hướng Dẫn  

1./ Flash File COMBINATION J610F U5: DOWNLOAD (708M)
2./ Cài mật khẩu trên nền rom combination, như hình:

J610F U5 Flash Combination Set Screen Lock
J610F U5 Flash Combination Set Screen Lock

3./ Flash Full Rom Stock U5 by Odin: DOWNLOAD (2,6G)

J610F U5 Flash Full Rom
J610F U5 Flash Full Rom

4./ Sau khi khởi động nhập mật khẩu vừa đặt thay vì tài khoản google

J610F U5 Bypass Google Account
J610F U5 Bypass Google Account

5./ Done, Enjoy!

How Remove FRP J610F U5 hướng dẫn xóa tài khoản google
How Remove FRP J610F U5 hướng dẫn xóa tài khoản google

Video Hướng Dẫn:

All Stock ROM ☞ HEREAll COMBINATION ☞ HEREROM Fix Touch ☞ HERE

Leave a Reply