N950F Repair Imei Status NG – Fix Note8 S8 S8+ Not Registered On Network

SAMSUNG

How To Fix Samsung Galaxy Note 8 S8 S8+ Not Registered On Network. Repair Samsung S8 & S8 Plus & Note 8 Imei Status: NG (IMEI Certi: FAIL)

– Hướng Dẫn Fix Lỗi “Không Được Đăng Ký Vào Mạng” hoặc “Nhận Sim nhưng không có sóng” cho Samsung Galaxy S8 & S8+ & Note 8 (N950F, N950N, N950U, N950U1, N950W, G950F, G950N, G950W, G950U, G950U1, G955N, G955F, G955W, G955U, G955U1). Máy mất sóng do Lỗi imei sau khi kiểm tra lệnh *#0011# máy báo “imei Status: NG

 

LINK DOWNLOAD  
Magisk Root + TWRP: Download 
Cert File N950F: Download (Write Cert if imei 00000…)
ChimeraInstaller : Download (Need dongle or account)
ROM 2 Sim if need (Support all S8 | S8+ | Note8): Download 

 

Cert File G950F: Download 
Cert File G950N: Download 
Cert File G955F: Download 
Cert File G955N: Download 
Cert File G965N: Download 
Cert File N950N: Download 

 

Video Hướng Dẫn:

Leave a Reply