New ROM COMBINATION A260G & Remove FRP Samsung A2 Core SM-A260G

COMBINATION
ROM A260G, FIRMWARE A260G, COMBINATION A260G
ROM A260G, FIRMWARE A260G, COMBINATION A260G

New ROM COMBINATION A260G & Remove FRP Samsung Galaxy A2 Core (SM-A260G). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy A2 Core SM-A260G Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung A260G Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU7ATH1.rar | U7 | (339M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU6ATF1.rar | U6 | (339M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU4ASK3.rar | U4 | (339M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU3ASK2.rar | U3 | (339M)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU3ASH1.rar | U3 | (339M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU2ASE1.rar | U2 | (339M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU1ASC3.rar | U1 | (339M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply