New ROM COMBINATION J530S & Remove FRP Samsung J5 Pro 2017 SM-J530S

COMBINATION
ROM J530S J530K J530L, FIRMWARE J530S J530K J530L, COMBINATION J530S J530K J530L
ROM J530S J530K J530L, FIRMWARE J530S J530K J530L, COMBINATION J530S J530K J530L

New ROM COMBINATION J530S J530K J530L & Remove FRP Samsung Galaxy J5 Pro 2017 (SM-J530S). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J5 Pro 2017 SM-J530S Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J530K J530L J530S Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

  • STOCK ROM ☞ HERE 
COMBINATION J530S J530K J530L DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU4ASK1.rar  U4  508M 
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU3ASC1.rar  U3  508M 
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU2ARF2.rar  U2  508M 
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU1AQF6.rar  U1  508M 

 

1 thought on “New ROM COMBINATION J530S & Remove FRP Samsung J5 Pro 2017 SM-J530S

Leave a Reply