New ROM COMBINATION J530S & Remove FRP Samsung J5 Pro 2017 SM-J530S

COMBINATION
ROM J530S J530K J530L, FIRMWARE J530S J530K J530L, COMBINATION J530S J530K J530L
ROM J530S J530K J530L, FIRMWARE J530S J530K J530L, COMBINATION J530S J530K J530L

New ROM COMBINATION J530S J530K J530L & Remove FRP Samsung Galaxy J5 Pro 2017 (SM-J530S). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J5 Pro 2017 SM-J530S Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J530K J530L J530S Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU4ASK1.rar | U4 | (508M)
COMBINATION_SKC_FA70_J530KKKU4CSK3.rar | U4 | (508M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU3ASC1.rar | U3 | (508M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU2ARF2.rar | U2 | (508M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU1AQF6.rar | U1 | (508M)

STOCK ROM ☞ HERE 

3 thoughts on “New ROM COMBINATION J530S & Remove FRP Samsung J5 Pro 2017 SM-J530S

Leave a Reply