New ROM COMBINATION C710F & Remove FRP Samsung J7 Plus SM-C710F

COMBINATION
ROM C710F, FIRMWARE C710F, COMBINATION C710F
ROM C710F, FIRMWARE C710F, COMBINATION C710F

New ROM COMBINATION C710F & Remove FRP Samsung Galaxy J7 Plus (SM-C710F). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J7+ SM-C710F Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung C710F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_OLB_FA71_C710FDXU2ARH1.rar | U2 | (559M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_OLB_FA71_C710FDXU1AQK1.rar | U1 | (558M)

STOCK ROM ☞ HERE 

    Leave a Reply