STOCK ROM C710F Repair Firmware Samsung J7 Plus SM-C710F

FULL ROM SAMSUNG
ROM C710F, FIRMWARE C710F, COMBINATION C710F
ROM C710F, FIRMWARE C710F, COMBINATION C710F

STOCK ROM C710F Repair Firmware Samsung Galaxy J7 Plus (SM-C710F) Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy J7+ SM-C710F. Official Firmware C710F Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

  • COMBINATION ☞ HERE 
ROM FULL C710F DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
C710FDXS3BTC1  C710FOLB3BTC1  XXV  Full  8.1  2,0G  DOWNLOAD 
C710FDXU2BSB1  C710FOLB2BSB1  XSP  Full  8.1  2,0G  DOWNLOAD 
C710FDXS2BSE3  C710FOLB2BSB1  XXV  Full  8.1  2,0G  DOWNLOAD 
C710FDXS2ARH3  C710FOLB2ARH1  XXV  Full  7.1.1  1,7G  DOWNLOAD 
C710FDXU1ARA1  C710FOLB1ARA1  XXV  Full  7.1.1  1,7G  DOWNLOAD 

 

Gửi phản hồi