New ROM COMBINATION N976V và bypass FRP NOTE 10+ 5G N976V

COMBINATION
ROM N976V, FIRMWARE N976V, COMBINATION N976V
ROM N976V, FIRMWARE N976V, COMBINATION N976V

New ROM COMBINATION N976V và bypass FRP Samsung Galaxy NOTE 10+ 5G (SM-N976V). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy NOTE 10 Plus 5G SM-N976V. ROM COMBINATION Samsung N976V Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU5ATL1.rar | U5 | (1,5G)

COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU5ATJ1.rar | U5 | (1,5G)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU4ATH1.rar | U4 | (1,5G)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU4ATF1.rar | U4 | (1,5G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU3ATB1.rar | U3 | (1,5G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU2ASK2.rar | U2 | (1,5G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_N976VVRU1ASH3.rar | U1 | (1,5G)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply