ROM 2 Sim A530N U5 (All BiT) CONVERT A530F/DS Full Fix & Read Write Cert Done

SAMSUNG
Rom 2 Sim A530N CONVERT A530FD
Rom 2 Sim A530N CONVERT A530FD

ROM 2 Sim A530N U5 (All BiT) CONVERT A530F/DS Full Fix & Read Write Cert Done. Up Rom Zip DualSim A530N U5 / U6 Set Dual 2 imei (Fake baseband A530F). Firmware A530N Switch to Global dùng ổn định mọi chức năng. Sau khi up rom xong sẽ có imei2 là 15 số 0, tiện cho việc write imei nhanh gọn. Share All Rom Dualsim (Free)

Video Hướng Dẫn:

Link DOWNLOAD  

A530N_CONVERT_A530FD.XXS7CSJA_OS9_TWRP.rar (1,6G)
CP-A530NKOU5CTC1-CP15399205-CL18206064.rar (18MB)
Link TWRP A530N: twrp-3.4.0-0-jackpotlte.img.tar.7z (17MB)

Tagged

Leave a Reply