ROM Full, COMBINATION (SM-G930W8) và bypass FRP Samsung Galaxy S7

COMBINATION FULL ROM SAMSUNG Security & Other File
ROM G930W8, FIRMWARE G930W8, COMBINATION G930W8, ENG FILE G930W8, AP+BL+CP+CSC G930W8
ROM Full, COMBINATION (SM-G930W8) và bypass FRP Samsung Galaxy S7 – ROM G930W8,, Firmware G930W8

ROM Full, COMBINATION (SM-G930W8) và bypass FRP Samsung Galaxy S7. Tổng hợp COMBINATION File và Full Rom G930W8. Official Firmware G930W8 Full File Repair Fix treo logo. Tất cả File sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới

STOCK ROM

U8 (BiT 8)
G930W8VLS8CTI1-G930W8OYA8CTI1-XAC-FULL-8.0.rar (2,2G)

U7 (BiT 7)
G930W8VLS7CTB2-G930W8OYA7CTB2-SPC-FULL-8.0.rar (2,2G)

U6 (BiT 6) 
G930W8VLS6CSC1-G930W8OYA6CSC1-XAC-FULL-8.0.rar (2,2G)
G930W8VLU6CSB2-G930W8OYA6CSB2-RWC-FULL-8.0.rar (2,2G)

U5 (BiT 5) 
G930W8VLS5CSA1-G930W8OYA5CSA1-TLS-FULL-8.0.rar (2,1G)

U4 (BiT 4) 
G930W8VLS4CRH1-G930W8OYA4CRH1-RWC-FULL-8.0.rar (2,2G)

U3 (BiT 3) 
G930W8VLU3CRE3-G930W8OYA3CRE3-BWA-FULL-8.0.rar (2,2G)
G930W8VLU3BRB2-G930W8OYA3BRB2-XAC-FULL-7.0.rar (1,8G)

U2 (BiT 2) 
G930W8VLU2BQK4-G930W8OYA2BQK4-XAC-FULL-7.0.rar (1,8G)
G930W8VLU2APK3-G930W8OYA2APK3-XAC-FULL-6.0.1.rar (1,7G)

COMBINATION
REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU6ASB1.rar | U6 | (504M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU5ARI1.rar | U5 | (505M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU4ARH1.rar | U4 | (504M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU3ARA1.rar | U3 | (505M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU2AQG2.rar | U2 | (504M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU1APE1.rar | U1 | (504M)

CERT + EFS
SM-G930W8-All-File-Cert+EFS-Read-By-z3x (7MB)

FILE DUMP
G930W8-efs-odin.tar (7MB)
G930W8-Partitions.7z (46MB)

ROOT + TWRP
SM-G930W8-All-TWRP+Root (16MB)

Leave a Reply