ROM Global Vivo Y93 China V1818CA (PD1818B) & Official Firmware

VIVO
ROM Stock Vivo Y93 China V1818CA PD1818B Unbrick Firmware & OTA Update
ROM Stock Vivo Y93 China V1818CA PD1818B Unbrick Firmware & OTA Update

ROM Global Vivo Y93 China V1818CA (PD1818B) & Official Firmware All Version DOWNLOAD. Vivo Y93 China V1818CA (PD1818B) CONVERTED GLOBAL ROM Fixed Full. How to convert global Vivo Y93 china PD1818B (V1818CA) hướng dẫn up rom quốc tế full ngôn ngữ và chplay, global firmware multilanguage google play

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

Bán (Sell / Paid)
Vivo-Y93-PD1818B-A-5.10.20-CONVERTED-GLOBAL-8.1.rar (2,5G)TOP FREE

ROM READ
PD1818B_A_5.10.27_READ_BACKUP_UNLOCKTOOL.rar (2,4G)

OTA
PD1818B_A_5.10.3-update-full_1604999285.zip (2,8G)

Official Firmware
PD1818B-A-1.7.8-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,8G)

PD1818B-A-1.7.5-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,8G)

NV BACKUP
Y93(PD1818B)-NV-BACKUP-BY-UNLOCKTOOL.zip (1MB)

Leave a Reply