ROM Tiếng Việt (Global Rom) Meizu M6T (M811H) Unbrick by FlashTool Meizu 6T

Meizu
Unbrick Meizu M6T (M811H)
Unbrick Meizu M6T (M811H)

ROM Tiếng Việt Meizu 6T (M811H) Flash ok by Flash Tool. ROM Global (Rom Quốc Tế) dành cho Meizu M6T hỗ trợ đa ngôn ngữ và có chplay. Meizu 6T máy thị trường China không có tiếng Việt và Google Play, Sau khi up rom Quốc Tế (Rom Global) máy sẽ có đầy đủ ngôn ngữ và google play store, và trong phần thông tin máy sẽ là M6T, nắp sau có mã M811H. Firmware Meizu M6T chạy bằng SP FlashTool còn có tác dụng cứu máy treo logo, unbrick

STOCK ROM ZIP (OTA) ☞ HERE 

Video Hướng Dẫn:

Link DOWNLOAD  

ROM+Tool (Sell)
Meizu_M6T_M811H_Android7.0_Flyme_6.3.5.0G.rar (1,2G)
ROM2: Meizu-M6T-6.3.5.0G-STABLE-SCATTER.rar (1,4G)
SPFlashTool Meizu 6T: DOWNLOAD 
Driver MTK Meizu M6T: DOWNLOAD

Free (No Pass)
20180601170045-intl-prd-fvcs-lock-stable-6.3.4.0G-bin.rar (1,3G)

SW-K91811DA1-V057-91811-2-10-MEIZU-M1811-USR-ATO-sign.rar (847M)
Meizu-M1811(M6t)-Preloader+Scatter.rar (295KB)

  1. Hình ảnh trước khi chạy
  2. Một vài hình ảnh Sau khi up rom

     

Leave a Reply