Share Bypass FRP SM-T817V With COMBINATION File Samsung Galaxy Tab S2

Giải Pháp & Solution
Samsung Galaxy Tab S2 T817V U2 BiT2 7.0 xóa xác minh tài khoản google ok
Samsung Galaxy Tab S2 T817V U2 BiT2 7.0 xóa xác minh tài khoản google ok

Share Bypass FRP SM-T817V With COMBINATION File Samsung Galaxy Tab S2. Free File Remove FRP Samsung T817V. Hướng dẫn xóa xác minh tài khoản google (bypass google account) Samsung Tab S2 SM-T817V

How to remove FRP T817V U2 BiT2 7.0  

1./ Flash Rom COMBINATION  Download
COMBINATION_VZW_FA50_T817VVRU2AOJ2.rar (387M)
2./ Set Lock Screen Password in COMBINATION
3./ Flash This Stock ROM Download :
T817VVRU2DQE1_T817VVZW2DQE1_VZW_ALL_7.0.rar (1,6G)
4./ Done, Enjoy!

Video Hướng Dẫn:

⇒ Một vài hình ảnh:

How to remove FRP T817V U2 BiT 2 Android 7.0
How to remove FRP T817V U2 BiT 2 Android 7.0
How to Bypass FRP (google account) T817V U2 BiT 2 Android 7.0
How to Bypass FRP (google account) T817V U2 BiT 2 Android 7.0

Xem Thêm:

All ROM SM-T817V Official Firmware
T817VVRS2BPL1-T817VVZW2BPL1-T817VVRS2BPL1-HOME.rar (1,4G)
T817VVRU2BPE1-T817VVZW2BPE1-T817VVRU2BPE1-HOME.rar (1,4G)
T817VVRU1AOG9-T817VVZW1AOG9-VZW-ALL-5.1.1.rar (1,3G)

Leave a Reply