Share Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1

ROM Fix & Convert
Chia Sẽ Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1
Chia Sẽ Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1

Share Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1. Rom Tiếng Việt G550T1 được build trên nền AQC4, Android 6.0.1 phiên bản mới nhất. Rom Tiếng Việt G550T1 không cá nhân hóa trong phần thông tin cài đặt, File được build tar và up qua odin 1 phát ăn ngay. Sau khi up xong vào recovery wipe lại nhé

Link DOWNLOAD 

G550T1_UVU2AQC4_VHACV601.7z (978M)

Video Hướng Dẫn

Leave a Reply