Share ROM Unbrick Vivo Y55 (Y55L) PD1613F ok ALL Done

VIVO
Hướng dẫn Up Rom Vivo Y55 & Y55L PD1613F (Vivo 1603)
Hướng dẫn Up Rom Vivo Y55 & Y55L PD1613F (Vivo 1603)

Share ROM Unbrick Vivo Y55 (Y55L) PD1613F ok ALL Done. Hướng dẫn Up Rom cứu máy mất boot hoặc treo logo, mã bảo vệ hay mật khẩu Vivo Y55 (Y55L) PD1613F bằng QFiL Tool đơn giản mà hiệu quả. 

Link DOWNLOAD  

ROM Unbrick Tested: Download 
QFiL Tool Up Rom: Download 
Driver 9008 ok: Download 

Video Hướng Dẫn:

 

Other Version (Các phiên bản khác):

ROM 9008 (split):
PD1613F_EX_A_1.21.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.rar ok (2,2G)
PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.7z (2,2G)
PD1613F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.7z (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.16.7_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.7z (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.10.6_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.7z (2,1G)

ROM Fastboot (no split):
PD1613F_EX_A_1.21.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.rar (2,2G)
PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.7z (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.7z (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.16.7_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.7z (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.15.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.7z (2,2G)
PD1613F_EX_A_1.11.2_LA.UM.5.3-02910-89XX.0_MSM8937.7z (2,1G)

ROM OTA:
PD1613F_EX_A_1.19.1-update-full.zip (1,5G)
PD1613F_EX_A_1.18.0-update-full.zip (1,5G)
PD1613F_EX_A_1.16.7-update-full.zip (1,5G)
PD1613F_EX_A_1.9.12-update-full.zip (1,5G)

 

Leave a Reply