Share ROM Vsmart Active1+ (PQ6002) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Active 1+ PQ6002 Unbrick Repair Firmware
Share ROM Vsmart Active 1+ Plus PQ6002 Unbrick Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Active1+ (PQ6002) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc Hãng PQ6002 (Vsmart Active 1+) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, mất imei, Repair Dead boot, Bypass FRP, Xóa VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Link DOWNLOAD  

ROM 9008
PQ6002-2.0.5-20200418-1001-OS9-QFIL+Fastboot.rar (2,8G)
PQ6002-2.0.4-20191212-1610-Unbrick-MiFlash.rar (2,3G)
PQ6002-2.0.4-20191212-1610-OS9(EDL-9008).rar (3,6G)

Firehose
PQ6002-prog-emmc-firehose-Sdm660-ddr.rar (224KB)

ROM Fastboot
Vsmart-Active1+(PQ6002)-205-20200418-1001-OS9-fastboot.rar (1,2G)
2.0.4-20191212-1610-OS9-zero6pro-vin-user-69-Fastboot.rar (1,2G)
1.10.0-20190507-0957-zero6pro-eu-user-1626-Fastboot-FW.rar (1,2G)
1.9.0-20190215-1420-zero6pro-vin-user-1311-Fastboot-FW.rar (1,2G)

OTA
ROM-OTA-PQ6002(A1+)-Update-10062020-VOS2.06.zip (1,2G)
ROM-OTA-PQ6002(A1+)-Update-12122019-VOS2.04.zip (1,2G)
Vsmart_Active1+(PQ6002)_OTA.zip (126M)

QCN
QCN-Vsmart-PQ6002(Active1+).rar (83KB)

Leave a Reply