Share ROM Vsmart Star 3 (V330A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Star 3 V330A Unbrick Repair Firmware
Share ROM Vsmart Star 3 V330A Unbrick Repair Firmware

Share ROM Vsmart Star 3 (V330A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo. Chia Sẽ ROM Gốc Hãng V330A (Vsmart Star3) Cứu máy mất boot, Repair Dead boot, mất imei, Unlock bootloader, Remove VinID, Bypass FRP, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động (Your device is corrupt)

Video Hướng Dẫn Up Rom:

Cách Up Rom như (Vsmart_Live), ngoài ra mọi người còn có thể chạy rom bằng thiết bị khác (nếu có) như UFi, UMT, EFT v.v..

Link DOWNLOAD  

ROM (Free)
V330A-OPN-U-B7-200716-OS10-UnlockTool.rar (1,2G)
V330A_OPN_U_B7_200716_OS10_UMT.rar (1,2G)

Firehose
Vsmart-Star-3-V330A-prog-emmc-firehose-8917-ddr.rar (212KB)

OTA
VSMART-STAR3-V330A-FULL-OTA.zip (1,3G)

Root+TWRP
Vsmart-Star-3-V330A-Root+TWRP.rar (50MB)

ROM Hãng (bán)
ALL-V330A-OPEN-U-M2-20200226-user-160.rar (1,5G)
ALL-V330A-OPEN-U-M1-20191214-userdebug-121.rar (1,5G)
V330A-OPN-U-A3-200417-2020-04-01-Unbrick.rar (5,4G)
VsFAT-Ver-1.4-Qualcomm-Special.7z | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

STAR3-V330A-OPN-U-B9-201209-Unbrick.rar (1,7G)
Vsmart-Star3-V330A-B7-2020-07-01-OS10-Unbrick.rar (3,0G)
ALL-V330A-OPN-U-B7-200716-OS10-UFI.rar (1,2G)

Tagged

Leave a Reply