SM-A015F Stock Boot & Recovery – A015F AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM A015F, FIRMWARE A015F, COMBINATION A015F
ROM A015F, FIRMWARE A015F, COMBINATION A015F

SM-A015F Stock Boot & Stock Recovery & SM-A015F AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U3A BiT 3 (OS10)
AP-A015FXXU3ATG5-BOOT.zip (12MB)
AP-A015FXXU3ATG5-MULTI.zip (32MB)
AP-A015FXXU3ATG5-RECOVERY.zip (19MB)
BL-A015FXXU3ATG5-CL19303106-QB33341034.rar (16MB)
CP-A015FXXU3ATG5-CP16473989-CL19303106.rar (29MB)
CSC-OMC-OXM-A015FOXM3ATG5-CL19303106.rar (82MB)
HOME-CSC-OMC-OXM-A015FOXM3ATG5-CL193.rar (82MB)

S2A BiT2 (OS10)
AP-A015FXXS2ATF3-BOOT.zip (12MB)
AP-A015FXXS2ATF3-MULTI.zip (32MB)
AP-A015FXXS2ATF3-RECOVERY.zip (19MB)
BL-A015FXXS2ATF3-CL18087350-QB32164568.rar (16MB)
CP-A015FXXS2ATF3-CP16130826-CL18087350.rar (29MB)
CSC-OMC-OXM-A015FOXM2ATF3-CL18087350.rar (82MB)
HOME-CSC-OMC-OXM-A015FOXM2ATF3-CL18.rar (82MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply