SM-A320FL Stock Boot & Recovery – A320FL AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM A320FL, FIRMWARE A320FL, COMBINATION A320FL, ENG FILE A320FL, AP+BL+CP+CSC A320FL
ROM A320FL, FIRMWARE A320FL, COMBINATION A320FL, ENG FILE A320FL, AP+BL+CP+CSC A320FL

SM-A320FL Stock Boot & Stock Recovery & SM-A320FL AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

S9CTJ1 (8.0)
AP-A320FLXXS9CTJ1-BOOT.zip (10MB)
AP-A320FLXXS9CTJ1-RECOVERY.zip (15MB)
BL-A320FLXXS9CTJ1-CL13997403-QB3495016.rar (1MB)
CP-A320FLXXS9CTJ1-CL796579-QB17021838.rar (16MB)
CSC-EVR-A320FLEVR9CTJ1-CL14203702-QB34.rar (29MB)
HOME-CSC-EVR-A320FLEVR9CTJ1-CL14203702.rar (29MB)

S8CTH1 (8.0)
AP-A320FLXXS8CTH1-BOOT.zip (10MB)
AP-A320FLXXS8CTH1-RECOVERY.zip (15MB)
BL-A320FLXXS8CTH1-CL13997403-QB3384903.rar (1MB)
CP-A320FLXXS8CTH1-CL796579-QB16621183.rar (15MB)
CSC-OPT-A320FLOPT8CTH1-CL14203702-QB3.rar (12MB)
HOME-CSC-OPT-A320FLOPT8CTH1-CL14203702.rar (12MB)

S7C BiT7 (8.0)
AP-A320FLXXS7CTFJ-BOOT.zip (10MB)
AP-A320FLXXS7CTFJ-RECOVERY.zip (15MB)
BL-A320FLXXS7CTFJ-CL13997403-QB3231559.rar (1MB)
CP-A320FLXXS7CTFH-CL796579-QB16162270.rar (15MB)
CSC-NEE-A320FLNEE7CTFJ-CL15181164-QB323.rar (25MB)
HOME-CSC-NEE-A320FLNEE7CTFJ-CL15181164.rar (25MB)

S5C BiT5 (8.0)
AP-A320FLXXS5CSL9-BOOT.zip (10MB)
AP-A320FLXXS5CSL9-RECOVERY.zip (15MB)
BL-A320FLXXS5CSL9-CL13997403-QB280308.rar (1MB)
CP-A320FLXXS5CSK1-CL796579-QB14387901.rar (15MB)
CSC-NEE-A320FLNEE5CSL2-CL15181164-QB2.rar (25MB)
HOME-CSC-NEE-A320FLNEE5CSL2-CL15181164.rar (25MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply