SM-A515F Stock Boot & Recovery – A515F AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM A515F, FIRMWARE A515F, COMBINATION A515F
ROM A515F, FIRMWARE A515F, COMBINATION A515F

SM-A515F Stock Boot & Stock Recovery & SM-A515F AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U4EUC8 (OS11)
AP-A515FXXU4EUC8-MULTI.zip (38MB)
BL-A515FXXU4EUC8-CL21311929-QB39007464.rar (2MB)
CP-A515FXXU4EUC8-CP18486094-CL21311929.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-A515FOXM4EUC8-CL21311929.rar (433MB)

U4D (OS11)
AP-A515FXXU4DUB1-MULTI.zip (38MB)
BL-A515FXXU4DUB1-CL20899478-QB37917222.rar (2MB)
CP-A515FXXU4DUAE-CP18079213-CL20899478.rar (20MB)
CSC-OMC-OWC-A515FOWC4DUB1-CL21017218.rar (156MB)

U4CTJ1 (OS10)
AP-A515FXXU4CTJ1-BOOT.zip (13MB)
AP-A515FXXU4CTJ1-MULTI.zip (36MB)
AP-A515FXXU4CTJ1-RECOVERY.zip (23MB)
AP-A515FXXU4CTJ1-VBMETA.zip (4KB)
BL-A515FXXU4CTJ1-CL19832619-QB34861937.rar (2MB)
CP-A515FXXU4CTJ1-CP17024959-CL19832619.rar (20MB)
CSC-OMC-OLM-A515FOLM4CTJ1-CL19832619-.rar (140MB)

U3CTJ4 (OS10)
AP-A515FZHU3CTJ4-BOOT.zip (13MB)
AP-A515FZHU3CTJ4-MULTI.zip (36MB)
AP-A515FZHU3CTJ4-RECOVERY.zip (23MB)
AP-A515FZHU3CTJ4-VBMETA.zip (4KB)
BL-A515FZHU3CTJ4-CL19832619-QB35383037.rar (2MB)
CP-A515FZHU3CTJ4-CP17216119-CL19832619.rar (20MB)
CSC-OMC-TGY-A515FTGY3CTJ4-CL19832619.rar (57MB)
HOME-CSC-OMC-TGY-A515FTGY3CTJ4-CL198.rar (57MB)

A515FXXU3BTH4 (OS10)
AP-A515FXXU3BTH4-BOOT.zip (12MB)
AP-A515FXXU3BTH4-MULTI.zip (36MB)
AP-A515FXXU3BTH4-RECOVERY.zip (23MB)
BL-A515FXXU3BTH4-CL19494987-QB33850515.rar (2MB)
CP-A515FXXU3BTH4-CP16649001-CL19494987.rar (20MB)
CSC-OMC-OLM-A515FOLM3BTH3-CL19494987.rar (138MB)

U3B BiT 3 (OS10)
AP-A515FXXU3BTD4-BOOT.zip (12MB)
AP-A515FXXU3BTD4-MULTI.zip (35MB)
AP-A515FXXU3BTD4-RECOVERY.zip (23MB)
BL-A515FXXU3BTD4-CL18509473-QB30622740.rar (2MB)
CP-A515FXXU3BTD4-CP15693458-CL18509473.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-A515FOXM3BTD4-CL18509473.rar (406MB)

U3A BiT3 (OS10)
AP-A515FXXU3ATC3-BOOT.zip (12MB)
AP-A515FXXU3ATC3-MULTI.zip (33MB)
AP-A515FXXU3ATC3-RECOVERY.zip (21MB)
BL-A515FXXU3ATC3-CL17851094-QB29741186.rar (2MB)
CP-A515FXXU3ATC1-CP15294611-CL17851094.rar (20MB)
CSC-OMC-OLM-A515FOLM3ATC3-CL17851094.rar (152MB)

U2A BiT 2 (OS10)
AP-A515FXXU2ATA8-BOOT.zip (12MB)
AP-A515FXXU2ATA8-MULTI.zip (33MB)
AP-A515FXXU2ATA8-RECOVERY.zip (21MB)
BL-A515FXXU2ATA8-CL17851094-QB28793392.rar (2MB)
CP-A515FXXU2ATA8-CP14961344-CL17851094.rar (20MB)
CSC-OMC-OJM-A515FOJM2ATB1-CL17897968.rar (81MB)

FULL ROM ☞ HERE

Leave a Reply