STOCK ROM A520K A520L A520S Repair Firmware Samsung A5 2017 Korean

FULL ROM SAMSUNG
ROM A520K A520L A520S, FIRMWARE A520L A520K A520S, COMBINATION A520S A520K A520L
ROM A520K A520L A520S, FIRMWARE A520L A520K A520S, COMBINATION A520S A520K A520L

STOCK ROM A520K A520L A520S Repair Firmware Samsung Galaxy A5 2017 Korean (SM-A520K/L/S) Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy A5 2017 Korean SM-A520S/L/K. Official Firmware A520S A520L A520K Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

SM-A520K ↴

U7 (BiT 7)
A520KKKU7CTG1-A520KKTC7CTG1-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U6 (BiT 6)
A520KKKU6CTE2-A520KKTC6CTE2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)
A520KKKU6CTB2-A520KKTC6CTB2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U5 (BiT 5)
A520KKKU5CSK1-A520KKTC5CSK1-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U4 (BiT 4)
A520KKKU4CSH1-A520KKTC4CSH1-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U3 (BiT 3)
A520KKKU3CSD1-A520KKTC3CSD1-KTC-FULL-8.0.rar (2,5G)

U2 (BiT 2)
A520KKKU2BRB2-A520KKTC2BRB2-KTC-FULL-7.0.rar (2,1G)

SM-A520L ↴

U7 (BiT 7)
A520LKLU7CTG1-A520LLUC7CTG1-LUC-FULL-8.0.rar (2,5G)

U6 (BiT 6)
A520LKLU6CTE2-A520LLUC6CTE2-LUC-FULL-8.0.rar (2,5G)

A520LKLU6CTB2-A520LLUC6CTB2-LUC FULL-8.0.rar (2,5G)

U5 (BiT 5)
A520LKLU5CSK1-A520LLUC5CSK1-LUC FULL-8.0.rar (2,5G)

U4 (BiT 4)
A520LKLU4CSH1-A520LLUC4CSH1-LUC FULL-8.0.rar (2,5G)

U3 (BiT 3)
A520LKLU3CSD1-A520LLUC3CSD1-LUC FULL-8.0.rar (2,5G)

U2 (BiT 2)
A520LKLU2BRB2-A520LLUC2BRB2-LUC FULL-7.0.rar (2,0G)

SM-A520S ↴

U7 (BiT 7)
A520SKSU7CTG1-A520SSKC7CTG1-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U6 (BiT 6)
A520SKSU6CTE2-A520SSKC6CTE2-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)
A520SKSU6CTB2-A520SSKC6CTB2-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U5 (BiT 5)
A520SKSU5CSK1-A520SSKC5CSK1-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U4 (BiT 4)
A520SKSU4CSH1-A520SSKC4CSH1-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U3 (BiT 3)
A520SKSU3CSD1-A520SSKC3CSD1-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U2 (BiT 2)
A520SKSU2BRB2-A520SSKC2BRB2-SKC-FULL-7.0.rar (2,1G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply