New ROM COMBINATION A605G A605GN & Remove FRP Samsung A6 Plus 2018

COMBINATION
ROM A605G A605GN, FIRMWARE A605G A605GN, COMBINATION A605G A605GN
ROM A605G A605GN, FIRMWARE A605G A605GN, COMBINATION A605G A605GN

New ROM COMBINATION SM-A605G / SM-A605GN & Remove FRP Samsung Galaxy A6 Plus 2018. ALL File COMBINATION Samsung Galaxy A6 Plus 2018 A605G & A605GN Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung A605GN & A605G Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU7ATF1.rar | U7 | (651M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU6ASK1.rar | U6 | (651M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU5ASI1.rar | U5 | (651M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU4ASF1.rar | U4 | (651M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU3ARJ1.rar | U3 | (651M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU2ARF1.rar | U2 | (651M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA80_A605GDXU1ARE2.rar | U1 | (651M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply