STOCK ROM A605G A605GN Repair Firmware Samsung A6 Plus 2018

FULL ROM SAMSUNG
ROM A605G A605GN, FIRMWARE A605G A605GN, COMBINATION A605G A605GN
ROM A605G A605GN, FIRMWARE A605G A605GN, COMBINATION A605G A605GN

STOCK ROM A605G & A605GN Repair Firmware Samsung Galaxy A6 Plus 2018 Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy A6+ 2018 A605GN A605G. Official Firmware SM-A605G & SM-A605GN Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

SM-A605G ↴

U8 (BiT 8)
A605GDXU8CTI4-A605GODM8CTI4-BNG-FULL-OS10.rar (2,9G)

A605GDXU8CTI2-A605GOLM8CTI1-XXV-FULL-OS10.rar (2,9G)

U7 (BiT 7)
A605GDXU7CTF2-A605GODM7CTF2-INS-FULL-OS10.rar (2,8G)
A605GDXS7CTF1-A605GOLM7CTF1-XXV-FULL-OS10.rar (2,9G)

U6 (BiT 6)
A605GDXU6CTE3-A605GODM6CTC6-BNG-FULL-OS10.rar (2,8G)
A605GDXU6CTC9-A605GOLM6CTC9-XXV-FULL-OS10.rar (2,9G)
A605GDXU6BSL1-A605GOLM6BSL1-XXV-FULL-OS9.rar (2,7G)
A605GDXS6BSK1-A605GOLM6BSK1-XXV-FULL-OS9.rar (2,7G)

U5 (BiT 5)
A605GDXU5BSJ1-A605GOLM5BSJ1-XXV-FULL-OS9.rar (2,7G)
A605GDXS5BSH2-A605GOLM5BSG2-XXV-FULL-OS9.rar (2,7G)

U4 (BiT 4)
A605GDXU4BSF2-A605GODM4BSE2-INS-FULL-OS9.rar (2,6G)

U3 (BiT 3)
A605GDXU3BSC6-A605GOLM3BSC6-XXV-FULL-OS9.rar (2,7G)
A605GDXU3ARK2-A605GOLM3ARK2-XXV-FULL-8.0.rar (2,6G)

U2 (BiT 2)
A605GDXU2ARG2-A605GOLM2ARG2-XXV-FULL-8.0.rar (2,6G)

U1 (BiT 1)
A605GDXU1ARDF-A605GODM1ARDB-INS-FULL-8.0.rar (2,5G)

SM-A605GN ↴

U7 (BiT 7)
A605GNUBU7CTG2-A605GNOWA7CTG4-CDR-FULL-OS10.rar (2,7G)

A605GNUBS7CTF1-A605GNOWC7CTF1-UNE-FULL-OS10.rar (2,7G)

U6 (BiT 6)
A605GNUBS6CTE1-A605GNOWA6CTD1-TCE-FULL-OS10.rar (2,7G)
A605GNUBU6CTD1-A605GNOWO6CTC3-ZTO-FULL-OS10.rar (2,7G)
A605GNUBS6BTB2-A605GNOWO6BSKA-COO-FULL-OS9.rar (2,6G)
A605GNUBU6BSLA-A605GNOWB6BSLA-PSP-FULL-OS9.rar (2,5G)

U5 (BiT 5)
A605GNUBS5BSI3-A605GNOWA5BSI1-TCE-FULL-OS9.rar (2,5G)

U4 (BiT 4)
A605GNUBU4BSH1-A605GNOWO4BSF1-ZTO-FULL-OS9.rar (2,6G)
A605GNUBS4BSF2-A605GNOWT4BSF1-TGU-FULL-OS9.rar (2,6G)

U3 (BiT 3)
A605GNUBS3ARL3-A605GNOWA3ARJ1-TCE-FULL-8.0.rar (2,5G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply