STOCK ROM (SM-J400G) Official Firmware Samsung Galaxy J4

FULL ROM SAMSUNG
ROM J400G, FIRMWARE J400G, COMBINATION J400G, ENG FILE J400G, AP+BL+CP+CSC J400G
ROM J400G, FIRMWARE J400G, COMBINATION J400G, ENG FILE J400G, AP+BL+CP+CSC J400G

STOCK ROM (SM-J400G) Official Firmware Samsung Galaxy J4 All Version Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung J4 SM-J400G/DS Repair Firmware Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U7 (BiT 7)
J400GDXS7CTI2-J400GOLO7CTI3-XTC-FULL-OS10.rar (2,3G)

U6 (BiT 6)
J400GDXU6CTGO-J400GOLO6CTH1-XTC-FULL-OS10.rar (2,3G)
J400GDXS6BTE1-J400GOLO6BTE1-BRI-FULL-OS9.rar (2,2G)

U5 (BiT 5)
J400GDXS5BTD2-J400GOLO5BTD2-SMA-FULL-OS9.rar (2,2G)
J400GDXS5BTA1-J400GOLO5BTA1-NZC-FULL-OS9.rar (2,2G)

U4 (BiT 4)
J400GDXU4BSJ2-J400GOLO4BSJ3-TNZ-FULL-OS9.rar (2,2G)
J400GDXS4BSG3-J400GOLO4BSG3-GLB-FULL-OS9.rar (2,2G)

U3 (BiT 3)
J400GDXU3BSDB-J400GOLO3BSDB-XTC-FULL-OS9.rar (2,2G)
J400GDXS3ASD1-J400GOLO3ASD1-XNZ-FULL-8.0.rar (2,1G)

U2 (BiT 2)
J400GDXU2ARH1-J400GPNG2ARG2-PNG-FULL-8.0.rar (1,9G)

U1 (BiT 1)
J400GDXU1ARE3-J400GOLO1ARE3-BRI-FULL-8.0.rar (2,0G)

COMBINATION ☞ HERE

Leave a Reply