Giải Pháp Lên 2 Sim G930S/K/L U3 BiT3 – Độ 2 Sim G935L/K/S U3 BiT3

Giải Pháp & Solution
Độ 2 Sim S7 & S7e U3
Độ 2 Sim S7 & S7e U3

Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Korean G930S/K/L U3 BiT 3 và G935S/K/L U3 BiT 3 Make DualSim Done

 • Giải Pháp lên 2 Sim G930S U3 BiT3
 • Giải Pháp Độ 2 Sim G930K U3 BiT 3
 • Solution Make Dual Sim G930L U3 BiT3
 • Giải Pháp lên 2 Sim G935S U3 Bit3 Binary 3
 • File Enable DualSim G935K Binary 3 Bit3 U3
 • Solution Make DualSim G935L U3 BiT3 Binary 3
 • Up 2 Sim G930S G930L G930K U3 Bit3 Binary3
 • Up 2 Sim G935S G935L G935K U3 Bit 3 Binary3
 • File độ 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3

Video Hướng Dẫn

  • Hướng Dẫn Lên 2 Sim Samsung S7 & S7e U3 Trên nền rom stock
   1. Read Cert1 by Chimera Tool
   2. Enable OEM & Flash TWRP
   3. Install Enable2Sim_G930x-G935x_ACV2.zip With TWRP, then Reboot
    • Link Download: Enable2Sim_G930x-G935x_ACV2.zip (33M)
    • File up 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3 Bit3
     File up 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3 Bit3
    • Ghi Chú: File Mình Bán, AE có nhu cầu mua file xin liên hệ:
    • Mobile (Zalo): +84906633306
    • Facebook: facebook.com/van.au.75
   4. After Reboot Write Cert 2 bằng Chimera ok, Chọn Option 1 (mặc định)
   5. Sau khi write thành công có thể nạp rom cook 2 sim khác (nếu thích)
   6. Done, Enjoy!
 • S7 & S7e U3 Write Cert2 ok
  S7 & S7e U3 Write Cert2 ok

 

 • Một vài hình ảnh Sau khi lên 2 sim
  • G930S G930K G930L U3 Bit3 Binary3 Make DualSim ok
   G930S G930K G930L U3 Bit3 Binary3 Make DualSim ok
   G935K G935L G935S U3 Bit3 Binary3 Lên 2 Sim Thanh Cong
   G935K G935L G935S U3 Bit3 Binary3 Lên 2 Sim Thanh Cong

 

Gửi phản hồi