Giải Pháp Lên 2 Sim G930S/K/L U3 BiT3 – Độ 2 Sim G935L/K/S U3 BiT3

Giải Pháp & Solution
Độ 2 Sim S7 & S7e U3
Độ 2 Sim S7 & S7e U3

Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Korean G930S/K/L U3 BiT 3 và G935S/K/L U3 BiT 3 Make DualSim Done

  • Giải Pháp lên 2 Sim G930S U3 BiT3
  • Giải Pháp Độ 2 Sim G930K U3 BiT 3
  • Solution Make Dual Sim G930L U3 BiT3
  • Giải Pháp lên 2 Sim G935S U3 Bit3 Binary 3
  • File Enable DualSim G935K Binary 3 Bit3 U3
  • Solution Make DualSim G935L U3 BiT3 Binary 3
  • Up 2 Sim G930S G930L G930K U3 Bit3 Binary3
  • Up 2 Sim G935S G935L G935K U3 Bit 3 Binary3
  • File độ 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3

Hướng Dẫn Lên 2 Sim Samsung S7 & S7e U3 Trên nền rom stock  

1./ Read Cert1 by Chimera Tool
2./ Enable OEM & Flash TWRP
Link TWRP Tested ok: S7S7e 
3./ Install Enable2Sim_G930x-G935x_ACV2.zip With TWRP, then Reboot
Link: Enable2Sim_G930x-G935x_ACV2.zip (Free No Pass) (33M)
P/S: Nếu Read Cert Failed, Up Rom Version U3ETB2: S7S7e

File up 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3 Bit3
File up 2 sim cho S7 & S7 edge hàn U3 Bit3

4./ After Reboot Write Cert 2 bằng Chimera ok, Chọn Option 1 (mặc định)
5./ Sau khi write thành công có thể nạp rom cook 2 sim khác (nếu thích)
6./ Done, Enjoy!

Video Hướng Dẫn

Một vài hình ảnh Sau khi lên 2 sim

S7 & S7e U3 Write Cert2 ok
S7 & S7e U3 Write Cert2 ok
G930S G930K G930L U3 Bit3 Binary3 Make DualSim ok
G930S G930K G930L U3 Bit3 Binary3 Make DualSim ok
G935K G935L G935S U3 Bit3 Binary3 Lên 2 Sim Thanh Cong
G935K G935L G935S U3 Bit3 Binary3 Lên 2 Sim Thanh Cong

Bổ sung thêm Rom Dualsim ổn định Port Note FE Android 9:
     FinishROM.PIE.S7.V7_Edited.zip (2,1G)

Leave a Reply