New ROM COMBINATION J415F và bypass FRP Samsung J4 Plus J415F

COMBINATION
ROM J415F, FIRMWARE J415F, COMBINATION J415F
ROM J415F, FIRMWARE J415F, COMBINATION J415F

New ROM COMBINATION J415F và bypass FRP Samsung Galaxy J4 Plus (SM-J415F). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy J4+ SM-J415F. ROM COMBINATION Samsung J415F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA81_J415FXXU6ATB1.rar | U6 | (667M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA81_J415FXXU5ASK1.rar | U5 | (666M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA81_J415FXXU4ASG2.rar | U4 | (667M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA81_J415FXXU2ASC2.rar | U2 | (666M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA81_J415FXXU1ARK5.rar | U1 | (666M)

STOCK ROM ☞ HERE – ROM Fix Touch ☞ HERE 

Leave a Reply