New ROM COMBINATION J730GM & Remove FRP Samsung J7 Pro SM-J730GM

COMBINATION
ROM J730G, FIRMWARE J730G, COMBINATION J730G
ROM J730GM, FIRMWARE J730GM, COMBINATION J730GM

New ROM COMBINATION J730GM & Remove FRP Samsung J7 Pro (SM-J730GM). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730GM Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J730GM Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU7ASG1.rar | U7 | (423M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU6ASE1.rar | U6 | (423M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU5ARI1.rar | U5 | (423M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU4ARF1.rar | U4 | (423M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU3ARA2.rar | U3 | (423M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU2ARA2.rar | U2 | (423M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU1AQF1.rar | U1 | (423M)

STOCK ROM ☞ HERE 

1 thought on “New ROM COMBINATION J730GM & Remove FRP Samsung J7 Pro SM-J730GM

Leave a Reply