STOCK ROM M105G Repair Firmware Samsung M10 SM-M105G

FULL ROM SAMSUNG
ROM M105G, FIRMWARE M105G, COMBINATION M105G
ROM M105G, FIRMWARE M105G, COMBINATION M105G

STOCK ROM M105G Repair Firmware Samsung Galaxy M10 (SM-M105G) Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy M10 SM-M105G. Official Firmware M105G Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U6 (BiT 6)
M105GDXS6CUD4-M105GOLM6CTL4-XXV-FULL-OS10.rar (2,1G)

M105GDXS6CTL1-M105GOJM6CTL1-XSG-FULL-OS10.rar (2,1G)

U5 (BiT 5)
M105GDXU5CTI3-M105GOXM5CTI1-SEK-FULL-OS10.rar (2,1G)
M105GDXU5CTGC-M105GOJM5CTGA-EGY-FULL-OS10.rar (2,1G)
M105GDXU5BTC1-M105GOLM5BTC1-XEV-FULL-OS9.rar (2,1G)

U4 (BiT 4)
M105GDXU4BSL3-M105GOLM4BSL3-XEV-FULL-OS9.rar (2,1G)
M105GDXS4BTB1-M105GOXM4BTB1-SEK-FULL-OS9.rar (2,1G)

U3 (BiT 3)
M105GDXS3BSK2-M105GOJM3BSK2-LYS-FULL-OS9.rar (2,1G)

U2 (BiT 2)
M105GDXU2BSK1-M105GOLM2BSK1-XEV-FULL-OS9.rar (2,1G)

U1 (BiT 1)
M105GDXU1ASBC-M105GOJM1ASBC-LYS-FULL-8.1.rar (2,0G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply