ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done

VSMART
MT6739__vsmart__Bee_3__9__PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M1_20191220__PPR1.180610.011__clover
MT6739__vsmart__Bee_3__9__PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M1_20191220__PPR1.180610.011__clover

ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done. Stock Rom Fix bootloop logo, treo logo Vsmart Bee 3 V230A MT6739 Android 9 phiên bản mới nhất, Build version PPR1.180610.011.V230A.OPEN.U.M4.200721 latest version. 

Link ROM Download  

ALL_V230A_OPEN_U_M1_20191220_user_109.rar (994M)
ALL_V230A_OPEN_U_M2_20200226_user_133.rar (1,0G)
Vsmart-Bee3-MT6739-OS9-PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M4_200721.rar (1,0G)
V230A_OPEN_U_M5_20200917_PPR1.180610.011.rar (1,0G)
P/S: Máy nào chạy rom M1 hoặc M2 bị sọc màn hình thì ROM M4 Fix sọc màn ok nhé
Vsmart-Bee3-V230A-MT6739-Remove-FRP.rar (bypass FRP)

Update New (No Pass)
PPR1.180610.011.V230A-OPEN-U-M7-20210220-PPR1.180610.011-clover.rar (1,0G)
PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M7_20210220.rar | Full Read UFI (Repair) | (1,0G)

Video Hướng Dẫn:

SP Flash Tool & Driver ↴
SP_Flash_Tool_v5.1848.01.001_ROUND3.rar (35MB)
Driver Vsmart V230A Bee 3: DOWNLOAD 

MẸO Easy Bypass FRP: Bật WiFi → next tới next lui là vào được menu

2 thoughts on “ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done

    1. tải bình thường bạn, nếu báo vượt quá số lượt tải thì tạo bản sao vào drive của mình rồi tải nhé.

Leave a Reply