ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done

VSMART
MT6739__vsmart__Bee_3__9__PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M1_20191220__PPR1.180610.011__clover
MT6739__vsmart__Bee_3__9__PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M1_20191220__PPR1.180610.011__clover

ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done. Stock Rom Fix bootloop logo, treo logo Vsmart Bee 3 V230A MT6739 Android 9 phiên bản mới nhất, Build version PPR1.180610.011.V230A.OPEN.U.M4.200721 latest version. 

Video Hướng Dẫn:

Link ROM Download  

M7 (New)
V230A_OPEN_U_M7_20210220_user_71579.zip (Rom Gốc Hãng) | (1,3G)
PPR1.180610.011.V230A-OPEN-U-M7-20210220-PPR1.180610.011-clover.rar (1,0G)
PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M7_20210220.rar | Full Read UFI (Repair) | (1,0G)

M5+M6
Confidential-V230A-OPEN-U-M6-20201218-user-53100.zip (Gốc Hãng) | (1,3G)

V230A_OPEN_U_M5_20200917_PPR1.180610.011.rar (1,0G)

M4 Rom Fix LCD
Vsmart-Bee3-MT6739-OS9-PPR1.180610.011.V230A_OPEN_U_M4_200721.rar (1,0G)

Old Version
ALL_V230A_OPEN_U_M2_20200226_user_133.rar (Gốc Hãng) | (1,0G)
ALL_V230A_OPEN_U_M1_20191220_user_109.rar (Gốc Hãng) | (994M)

FlashTool & Driver
SP-Flash-Tool-v5.1848.01.001-ROUND3.rar (35MB)
Driver Vsmart V230A Bee 3: DOWNLOAD (33MB)

Fix imei
Solution-Fix-imei-Vsmart-Bee3-V230A.rar (16MB)

OTA
VSMART_BEE3_V230A_OTA.zip (1,1G)

P/S: Máy nào chạy rom M1 hoặc M2 bị sọc màn hình thì ROM M4 Fix sọc màn ok nhé
MẸO Easy Bypass FRP: Bật WiFi → next tới next lui là vào được menu
Hoặc dùng File xóa FRP: Vsmart-Bee3-V230A-MT6739-Remove-FRP.rar (197KB)

Tagged

2 thoughts on “ROM Unbrick Vsmart V230A Bee 3 Done – Firmware by Flash Tool Done

    1. tải bình thường bạn, nếu báo vượt quá số lượt tải thì tạo bản sao vào drive của mình rồi tải nhé.

Leave a Reply