Share ROM Vsmart Joy 3 (V430A) Unbrick Firmware Fix treo logo

VSMART
Free ROM Vsmart Joy 3 V430A Repair Firmware
Free ROM Vsmart Joy 3 V430A Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Joy 3 (V430A) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc V430A (Vsmart Joy 3) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Repair Dead boot, Unlock bootloader, Remove VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Video Hướng Dẫn Up Rom:

Cách Up Rom như (Vsmart_Live), ngoài ra mọi người còn có thể chạy rom bằng thiết bị khác (nếu có) như UFi, UMT, EFT v.v..

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL
VNCS-F-Confidential-V430A-OPN-U-B10-200716-user-8477.zip (1,6G)

ALL-V430A-OPEN-U-M3-20200305-user-315.zip (1,6G)
ALL-V430A-OPEN-U-M2-20200213-userdebug-296.zip (1,7G)

VsFAT-Ver-1.4.rar | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

ROM Read UFI
V430A-OPN-U-B12-201221-user.rar (1,3G)
V430A-OPN-U-B10-200716-user.rar (1,3G)

Firehose
Vsmart-Joy-3-V430A-prog-emmc-firehose-8953-ddr.rar (210KB)

P/S: Đối với ROM Read, sau khi flash xong mà vẫn treo thì vào recovery wipe data lại nhé, Cách vào recovery: Tắt nguồn → Volume Up + Power → hiện android nằm ngửa → giữ nguồn + Volume Up (nguồn giữ trước 1 nhịp)

Free File bypass FRP ☞ HERE

Leave a Reply