Share ROM Vsmart Joy 2 Plus (V420A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Joy 2+ Plus V420A Repair Firmware
Share ROM Vsmart Joy 2+ Plus V420A Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Joy 2 Plus (V420A) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc V420A (Vsmart Joy 2+ Plus) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Repair Dead boot, Unlock bootloader, Remove VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Video Hướng Dẫn Up Rom:

Cách Up Rom như V620A (Vsmart Live), ngoài ra mọi người còn có thể chạy rom bằng thiết bị khác (nếu có) như UFi, UMT, EFT v.v..

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL
V420A-OPN-U-B11-201009-user-ship-34583.zip (1,7G)
VsFAT-Ver-1.4.rar | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

Firehose
Vsmart-Joy-2-Plus-V420A-prog-emmc-firehose-8953-ddr.rar (210KB)

Free File bypass FRP ☞ HERE

    Leave a Reply