Share ROM Vsmart Live 4 (V640A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Live 4 V640A Repair Firmware
Share ROM Vsmart Live 4 V640A Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Live 4 (V640A) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc V640A (Vsmart Live 4) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Repair Dead boot, Unlock bootloader, Remove VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Video Hướng Dẫn Up Rom:

Cách Up Rom như Vsmart_Live, ngoài ra mọi người còn có thể chạy rom bằng thiết bị khác (nếu có) như UFi, UMT, EFT v.v..

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL
V640A-OPN-U-A2-200825-user-ship-20413.zip (1,8G)
VsFAT-Ver-1.4.rar | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

Firehose
Vsmart-Live-4-V640A-firehose.rar (473KB)

Free File bypass FRP ☞ HERE

Leave a Reply