Share ROM Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Star V320A Repair Firmware
Share ROM Vsmart Star V320A Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc V320A (Vsmart Star) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Repair Dead boot, Unlock bootloader, Remove VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Video Hướng Dẫn Up Rom:

Cách Up Rom như (Vsmart_Live), ngoài ra mọi người còn có thể chạy rom bằng thiết bị khác (nếu có) như UFi, UMT, EFT v.v..

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL
VNCS-F-Confidential-V320A-OPN-U-B10-201025-user-38178.zip (1,4G)

ALL-V320A-OPEN-U-M1-20190823-userdebug-277.zip (1,4G)
VsFAT-Ver-1.4-Qualcomm-Special.7z | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

Firehose
Vsmart-Star-V320A-prog-emmc-firehose-8917-ddr.rar (209KB)

OTA
VSMART-STAR-V320A-Full-OTA.zip (1,3G)

Root+TWRP
Vsmart-Star-V320A-Root+TWRP (29MB)

ROM Hãng (Bán)
ALL-V320A-OPEN-U-M8-20200616-user-378.rar (1,5G)
ALL-V320A-OPEN-U-M5-20200111-user-347.rar (1,4G)
V320A-OPN-U-B11-201209-Unbrick.rar (Full Read) | (3,1G)

Free File bypass FRP ☞ HERE

Tagged

1 thought on “Share ROM Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

Leave a Reply